Dank aan de kiezers

heleboel kamelen die samen dicht tegen elkaar aan zitten

20 maart was de dag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019: velen gingen naar de stembus, u en jij waarschijnlijk ook. Voor een stem op de VVD wil ik mijn dank uitspreken en in het bijzonder als ik op lijst 1, plaats 12 een voorkeursstem mocht krijgen: superdank!

25 maart kwamen de definitieve uitslagen van de verkiezingen: voor mij geen zetel nu. Wel het prachtige aantal van 2816 voorkeursstemmen: als het alleen aan de stemmen had gelegen, had ik nu in de Provinciale Staten gezeten. Voor een voorkeurszetel waren 5301 stemmen nodig, dus het was echt niet genoeg. Maar het grote aantal is wel opgevallen, dat haal je niet vaak op een plaats nummer 12. Daarmee wordt toch aangegeven dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor mijn kandidatuur, zeker ook als je bedenkt dat de eerste 10 mensen op de lijst vanuit de VVD online-campagne actief ondersteund werden en degenen die lager stonden niet. Ik hoop dat er op een later moment kansen zijn om in te stromen en de visie waarop mijn kandidatuur rust in te kunnen brengen. Graag wil ik een ieder die hieraan heeft bijgedragen ontzettend danken voor het vertrouwen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.