CV Grethe van Geffen – Nederlands

Curriculum vitae G.H. (Grethe) van Geffen
In English: http://nl.linkedin.com/in/grethevangeffen
English youtube: http://www.youtube.com/watch?v=PKiTEog37NY

Actueel werk

sinds 3/1997 Eigen bedrijf ‘Seba Interimmanagement en advies’,
per 10/2002 ‘Seba cultuurmanagement bv’, www.seba.nl / www.diversityshop.nl / https://diversityvideo.eu    telefoon: +31 (0)20 – 6820255

sinds 11/2021 DGA/partner Tiyan bv

Actueel bestuurlijk / toezichthoudend

Awards / prijzen
19 januari 2014: prijs Vereniging Mensa Nederland: Mensaal 2013, http://youtu.be/GKlmXdSeyrg, juryrapport zie: https://grethevangeffen.nl/prijzen-awards/
3 januari 2014: oorkonde stichting Mensa Fonds voor bijzondere verdiensten

Voorheen bestuurlijk / toezichthoudend
11/2019 – 3/2023 Statenlid Provinciale Staten Noord-Holland
7/2019 – 11/2019 Duo-commissielid Provinciale Staten Noord-Holland
11/2013 – 12/2021 Bestuurslid Amsterdams Andalusisch Orkest
8/2013 – 12/2018 Lid Raad van Toezicht Envire www.envire.nl
3/2016 – 4/2017 Vicevoorzitter Internationale Gesellschaft für Diversity Management
3/2014 – 9/2015 Secretaris/bestuurslid fondswerving stichting Mensa Fonds
3/2011 – 10/2015 Lid Raad van Toezicht BWTOPLEIDING.NL
5/2010 – 12/2013 Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Amsterdam (zetel VNO-NCW) per juni 2011 fractievoorzitter Overige Ondernemingen
1/2008 – 10/2013 Voorzitter Vereniging Mensa Nederland, lid International Board of Directors Mensa International
5/2001 – 12/2007 Secretaris, interim-voorzitter en vice-voorzitter Stichting Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam
12/2002 – 2007 Lid Expertisenetwerk Stichting de Beauvoir
4/1999 – 11/2002 Bestuurslid Stichting de Beauvoir (bevordert wetenschap door/over vrouwen) Amsterdam
11/1995 – 11/2002 Vicevoorzitter c.q. voorzitter Belangenvereniging (hard)drug-gebruikers MDHG en (tot semi-verzelfstandiging in 2000) Landelijke Steunpunt Druggebruikers te A’dam
3/2000 – 12/2000 Secretaris Vereniging Vrouwennetwerk Amsterdam
2/1994 – 12/1998 Vice-voorzitter c.q. voorzitter Emancipatie Adviesraad Amsterdam
10/1987 – 8/1988 Bestuurslid Sectie Veldwerk Stichting de Regenboog

Voorheen werk
9/1997 – 6/2000 Docent bij ISBW-managementopleidingen
6/1994 – 2/1997 Coordinator c.q. Regiocoordinator Ver. VluchtelingenWerk Nederland
11/1991 – 6/1994 Coordinator buddyproject druggebruikers De Regenboog, Amsterdam
5/1990 – 12/1991 Lerares Frans aan het Sweelinck College te Amsterdam
8/1985 – 5/1990 Lerares Frans aan het Kon. Wilhelminacollege te Culemborg

Opleidingen
1995 – 1997 Bedrijfskundig Management/Organisatie-adviseur (2 jaar post-hbo) – IC&D Utrecht
1992 -1993 Voortgezet Management voor Non-Profit Organisaties bij ISW-Opleidingen
1/1990 – 6/1991 M.O. Turkse Taal- en Letterkunde – SOMA Utrecht (geen diploma)
1980 – 1985 Franse Taal- en Letterkunde  – Vrije Universiteit Amsterdam
1974 – 1980 Stedelijk Gymnasium te ’s Hertogenbosch (examen in 8 vakken met gemiddelde 8,5: Latijn, Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Geschiedenis, Wiskunde)

Cursussen / bij- en nascholing
11/11 tot 6/12 Deelnemer Profit Tafel bij De Nieuwe Commissaris
10 tot 12/1998 Inleiding tot het Commissariaat bij Van Diemen & Gestel te Amersfoort
5/1995 Basiscursus Vreemdelingenrecht bij OSR te Utrecht
4 tot 6/1995 Personal Performance (bedrijfscursus, houdings- en presentatietraining)
4/1994 Conflicthantering en Onderhandelen bij Travers te Driebergen