Moties en amendementen

Een Statenlid kan besluiten van de provincie Noord-Holland beïnvloeden door het indienen van een motie of een amendement.
Ik zag aanleiding om een motie in te dienen aan het begin van de coronacrisis in mei 2020. Je kon zien aankomen dat dit zou leiden tot een economische crisis, dus ik heb gevraagd om projecten voor infrastructuur die toch al gepland waren, naar voren te halen ter behoud van de werkgelegenheid. Een overgrote meerderheid van de Provinciale Staten steunde het voorstel en Gedeputeerde Staten maakten er werk van. Resultaat: 15 miljoen aan projecten is naar voren gehaald voor behoud van banen, een mooi resultaat.
Hier vind je de motie die ik maakte en kon indienen samen met D66, CDA, SP, PvdO. Van alle partijen stemde alleen de PvdD tegen, alle anderen waren voor.
Hier vind je de reactie van GS uit oktober 2020 (onder punt 8.a.2) over wat ze ermee hebben kunnen doen: heel precies uitgelegd.

Overige bijdragen vind je op de website van Namens Noord-Hollanders.