Yasmina Khadra – wonderful Algerian author

Yasmina Khadra is the most famous Algerian author. He has a long list of books translated in 22 languages. In a very rich French language, he offers to his readers original insights about love, life, identity, colonialism, terrorism and fate. In my blog here, I present 2 books; especially Khalil was a book I could not lay down until finished. All the themes Yasmina Khadra offers are actual in the Netherlands as well as in Algeria and France. But the Netherlands have no authors who could or dared to touch these matters with the depth of experience and empathy of Yasmina Khadra. I highly recommend this author!

Note that the name Yasmina Khadra is the pseudonym of Mohammed Moulessehoul, who worked in the Algerian army for 36 years. The pseudonym served him to avoid military censorship. Nevertheless he can talk about terrorism and colonialism as an expert who lived there where it happened. That makes his books so much more interesting than average.

Khalil (2018)

Khalil is an intriguing, exciting and oppressive book about a terrorist of Paris 2015. The book starts immediately in the action, with Belgian-Moroccan Khalil on his way to a suicide mission to blow himself up in a full metro close to Stade de France. The book is written in ‘I’ so that the reader feels an immediate connection with Khalil’s ideas and feelings. His mission in the Paris 2015 terrorist attacks is unsuccessful as his bomb belt does not explode. From there starts a crazy journey, out of Paris, out of France where everything is on the alert, back to Belgium and finally Molenbeek where Khalil lives.

In Molenbeek, all security forces are active at the highest level too. Khalil first has to survive, then finally connects again with his terrorist group to plan new attacks. Meanwhile his family and his best friend are step by step finding out that he got involved in terrorist activities. Apart from Khalil’s central story, many social issues pass in review, like the terrible treatment of Khalil’s sister in Morocco by a marabout and then an imam when her mother thinks someone gave the bad eye to her daughter.

There’s also a lot to enjoy for language lovers, like these sentences:

  • Son souffle résonnait contre mes tempes comme le chuintement d’une canalisation fissurée. (His breath echoed against my temples like the hiss of a cracked pipe. p. 73)
  • Je connaissais suffisamment Driss pour l’enterrer sans sépulture. (I knew Driss well enough to bury him unburied. p. 90)
  • Aucune étoile dans le ciel n’égalait le sourire de Zahra. Lorsqu’elle étirait les lèvres sur les côtés, des fossettes ornaient les pétales qui lui tenaient lieu de joues, et elle devenait tout un jardin à elle seule. (No star in the sky matched Zahra’s smile. When she stretched her lips to the sides, dimples adorned the petals that served as her cheeks, and sje became a garden unto herself. p.96)

Khalil was translated in English, not in Dutch. I did not tell the whole exciting story here, for the suspense to stay when you start reading this book yourself. Here Yasmina Khadra in a video about this book.

Ce que le jour doit à la nuit (What the day owes the night 2008)

One of the best books about life in colonial, contested colonial and post-colonial times. Younes, presented as the I-person, comes from a very poor rural background. His parents lived misery in a region where violence, hardness and oppression formed the norm. Eventually Younes is educated by his uncle, a pharmacist in a city who gives him a very good and also medical education. His uncle’s wife is French and calls him Jonas. The contacts with his family that keeps living in poor and miserable conditions, are difficult, even painful.

In colonial Algerian cities, different groups coexist: French, Arabs, Jews. At school though, the ‘enfants étranges’ (foreign children) can form blocs that exclude Younes and other ‘Arabs’. But Younes ends up having different friends who all fall in love with the same woman, Emilie and it brings many complicated stories. While they live their daily life and problems, the colonial war starts to break out. As a pharmacist, Younes is forced to help the terrorists (or freedom fighters). During all of the book it stays unclear on what side Younes sees himself – he does not really choose or adhere to a side, it seems. He is just surviving in changing and confusing times where others put him in a group:
> Tu es des nôtres mais tu mènes leur vie (you are ours but you live their life p.200)

I like to round off this blog with a valuable advice from the book! Often Younes is unhappy. He once heard a story of a mad man in the street, telling: ‘Le malheur est un cul-de-sac.Il mène droite dans le mur. Si tu veux t’en sortir, rebrousse chemin à reculons. De cette facon, tu croiras que c’est lui qui s’éloigne pendant que tu lui fais face.'(Misfortune is a dead end. He leads straight into the wall. If you want to get out of it, turn back backwards. That way, you’ll believe it’s him walking away while you are facing him’ p. 300-301).

Ce que le jour doit à la nuit was translated in English and Dutch (What the day owes the night / Wat de dag verschuldigd is aan de nacht). Here Yasmina Khadra in a video about this book

More French-Arab authors? You may also like Boualem Sansal, 3 of his books in my blog Why are people like this?

BEgrip

BEgrip is een prachtig boek met een grote rijkdom aan instrumenten, methoden en tips om te werken met complexiteit in de publieke sector. Wat je vooral merkt als je dit boek leest, is de enorme ervaring van de schrijvers Angela Riddering en Herrie Geuzendam.

begrip

Vaak zijn dit type boeken gebaseerd op een of twee benaderingswijzen, dan wel een aha-erlebnis van de schrijvers zelf. BEgrip doet veel meer. Het loodst je door de vele fasen die horen bij een complexe opgave en geeft je voor de verschillende momenten in dat proces een keur aan wijsheden en praktische oplossingen mee. Een hoofdstuk verdeelt alle mee te geven instrumenten en tips zelfs naar beroepsgroep: de adviseur en manager, de bedrijfsvoeringsexpert of de businesscontroller. Dit is niet een boek dat je leest en dan weglegt omdat je het gelezen hebt, het is eerder een metgezel die je bij de hand houdt in de verschillende stappen en fasen van het werken aan een complexe opgave. Ik ben erg onder de indruk van wat dit boek te bieden heeft.

Wat ik interessant vond om te ontdekken, is hoeveel raakvlakken de vereisten in het werken met complexiteit hebben met het werken aan diversiteit en inclusie, mijn eigen vakgebied. Een belangrijk kenmerk is bijvoorbeeld de onzekerheid en de paradoxen waar je mee te maken krijgt – alleen wie de onzekerheid en paradoxen goed kan hanteren, zal zich prettig voelen bij dit type werk en daar effectief in kunnen zijn. Ook allerlei houdingsaspecten komen overeen: de openheid en nieuwsgierigheid, de relatief waardevrije benadering die van je gevraagd wordt, de onvermijdelijke fouten die je gaat maken omdat je je op onbekend terrein begeeft – waarbij de hamvraag niet is hoe je fouten voorkomt maar hoe je ze oplost en in hernieuwd vertrouwen met partners verder op weg kunt.

Er zijn ook tal van pareltjes te ontdekken in BEgrip. Ik noem er een uit hoofdstuk 3 over bestuurlijke advisering, 3.3 over democratische waarden. ‘Ook per vraagstuk en per individu kunnen verschillende waarden de boventoon voeren. Het rapport Verschil in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau (2014) geeft die verschillen goed weer. Zo noemen laagopgeleiden vooral de vrijheid van meningsuiting als belangrijkste onderdeel van democratie (lees: inclusie en deliberatie), terwijl hoogopgeleiden vooral inspraak- en beroepsprocedures in de politieke besluitvorming noemen (transparantie en zeggenschap). Het is de kunst om een zodanige balans te vinden dat dat uitmondt in een zo hoog mogelijke democratische kwaliteit, gegeven de situatie, eisen en mogelijkheden’. Een alinea waar ik nog lang over heb nagedacht. Voor mij was het nieuw en ook een verrassend perspectief. Het boek zit er vol mee.

De verleiding bestaat nog meer te citeren maar daarmee zou ik BEgrip tekort doen, want wat kies ik dan uit de vele rijke pagina’s? Ik zou zeggen, koop het zelf en werk ermee: het inspireert op vele fronten. Nou vooruit dan, ter afsluiting de laatste zin uit het voorwoord, die je het best begrijpt als je het boek als geheel gelezen hebt, want dan heb je er echt zin in gekregen: ‘Want één ding is zeker: complexe opgaven vervelen nooit en ze worden alleen maar interessanter als je BEgrip ontwikkelt!

Bilqiss: the chance to be the one I should have been

bilqissBilqiss is about regrets and hope for the chance to be the one you should have been. Living in a burqa is more than just having some inconvenient clothing; it is the expression of a patriarchal society where women live within the boundaries men grant them. Individual men have the right to totally suffocate the women they live with. You might be bored when I write it like this but reading Bilqiss will not bore you.

Bilqiss: resisting boundaries
Saphia Azzeddine is a very talented writer. The language she uses is beautiful, rich and harmonious: a pleasure to follow, to listen to with your soul. Her main character Bilqiss lives the reality of these boundaries from the moment she was born – and she resists. She has kept an independent mind. Her inner voice of self confidence never stopped. Whatever happened in her life, she reinvented herself and kept hope to ‘be someone’ at last (p.185). Bilqiss is a moving character who uses her strengt hand intelligence to be an individual, to learn and discover. She is a proud woman who refuses to be treated unequally, be it by men in her society or by Western women with their feelings of pity and compassion.

Bilqiss: challenging boundaries
Bilqiss has done the unthinkable: she as a woman has climbed up in the minaret of the mosque and woken the village by singing the morning prayer. While doing so, she added some tweaks in the way she as a true believer sees muslim faith. Her acts are received in the village with indignation and horror. She will be stoned to death as a punishment but before that, she will be heard in a courtcase. She defends herself without advocate in clear and eloquent wording. Many things happen during that period. The judge seems to listen and prolong the time of the courtcase. Meanwhile he starts visiting Bilqiss in prison every evening, probing her ideas and appreciating exactly that what society expects him to annihilate with his judgment. Just like Mandela once said, he is a prisoner of his own system and also unable to be what he should have been.

Bilqiss: a big cry to resist
Different views and perspectives on what happens to Bilqiss and why are intertwined naturally in the story and give it depth. More and more foreign attention is attracted as videos about the court case appear on youtube. An American-Jewish journalist, Leandra, comes over to follow from nearby what is happening. Leandra is welcomed the way people in the Middle East welcome their guests. It takes some time before Leandra finds out that this is not because the locals like Americans so much… However, she stands as a character and surprises with her calm and truthful reactions until the very end of the book. I found the end surprising and one big cry to continue resisting patriarchy and the form of islam that serves it.

Some quotes that you will find more meaningful in the full context of the book

> About the lost past of the Andalusian spirit of curiosity and learning for all
“Il était loin, le temps où la valeur spirituelle d’un musulman se mesurait à la quantité de livres qu’il possédait, où les bibliothèques champignonnaient comme des minarets, loin aussi le temps où les mosquées, au-delà des salles de prière, abritaient le savoir que les hommes et les femmes pouvaient venir goûter sans distinction” (p. 150)

> About being a subject in a book
“Leandra s’était jetée sur mon histoire pour l’écrire avec ses larmes teintées de mascara. Peut-être même que, un jour, je me retrouverais en tête de gondole dans les boutiques d’aéroports ou de gares au milieu d’autres best-sellers pour divertir ou émouvoir d’autres voyageurs des long-courriers selon qu’ils aiment les femmes ou détestent les musulmans. Je refusais d’être une intermittente de leur spectacle”. (p. 154)

> About denial of responsability
“Une vilaine habitude philologique de notre langue voulait que ce soit l’extérieur qui nous frappe et non l’inverse. Ainsi nous ne disions pas ‘J’ai attrapé froid’ mais ‘Le froid m’a frappé’, ‘la fenêtre m’a cogné’, ‘la soupe m’a brûlée’. Jamais nous n’étions responsables de ce qui nous arrivait”. (p. 160)

> About the gap between us
“J’aurais voulu être elle (Leandra) pour avoir une chance d’être celle que j’aurais dû être si j‘étais née ailleurs. Celle que j’aurais pu être si l’on ne m’avait privée dès le plus jeune âge de la plus infime liberté. J’aurais voulu être celle qui éprouvait de la pitié plutôt que celle qui en inspirait. Leandra n’y pouvait rien et c’était son plus grand tort”. (p. 176)

Useful links about this book and the author:
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Saphia_Azzeddine
* https://nathavh49.blogspot.com/2016/08/bilqiss-saphia-azzaddine.html
* https://en.qantara.de/content/book-review-saphia-azzeddineʹs-bilqiss-just-being-born-a-woman-is-a-provocation

Find other books to read in these blogs
* ‘Why are people like this?’ Boualem Sansal
* Simone Veil: une vie
* Portrait du décolonisé

De inspirator: innemende en rake film

Een pareltje is het, deze in elk geval voor mij onbekende film De Inspirator die ik bij toeval tegenkwam in de filmagenda van het onvolprezen Amsterdamse Ketelhuis. Slechts een dag zou de film vertoond worden. Terwijl ik met toenemend plezier naar de film keek, verwonderde ik me daar steeds meer over. Waarom verdient deze film geen uitgebreidere presentatie en publiek?

Hoofdpersoon Gijs Schippers zet een buitengewoon rake schets neer van een bewogen managementgoeroe op het terrein van organisatieverandering, transities noemt hij het ook, en leiderschap. Zijn type is vanaf het eerste moment herkenbaar zonder dat het een karikatuur wordt.
Sowieso zit De Inspirator goed in elkaar. Je verveelt je geen moment, hier is een buitengewoon goede scenarioschrijver aan het werk geweest. Het verhaal zit vol verrassende wendingen en humoristische details – hoewel ik zoals wel vaker merkte dat ik erg moest lachen terwijl niemand in de zaal leek mee te lachen. Over wat grappig is. kun je van mening verschillen, dat is duidelijk.
Twee mensen die een bestaande relatie hebben, onderhouden samen een geheime relatie: de managementgoeroe Gijs zelf en zijn vriendin Judith. Hun partners blijven onderbelicht tot in het laatste deel van de film: dan krijgen zij plotseling vorm en kleur. Daarmee veranderen de verhoudingen en ontstaat er een diepgaander verhaal dan in het begin van de film als de partners slechts bijzaak lijken te zijn.
Je zou kunnen beweren dat De Inspirator gaat over zingeving. Of over de vraag wat je nu eigenlijk wilt in de spanning tussen carrière en liefdesleven. Of over het jezelf verliezen in succes of in de schaduw van succes. Eigenlijk doet dat er niet toe. De film is goed genoeg om er elke toeschouwer zijn eigen verhaal en betekenis in te laten vinden. En een geweldig leuke ervaring te krijgen.

Nergens heb ik kunnen opsporen waarom deze film is gemaakt en wat de makers beweegt; intrigerend want het is toch veel tijd en energie die men eraan besteedt en het lijkt alsof ze veel creativiteit moesten ontplooien om alles voor elkaar te krijgen. Hoe dan ook wil ik hier wel kwijt: goed gedaan! Het is een verrijking voor de Nederlandse film. De Inspirator verdient meer vertoningen en als je in de buurt bent van zo’n voorstelling: zeker gaan kijken.

Trailer De Inspiratorhttps://www.youtube.com/watch?v=ocv1VA9ZvmM

Other blogs about movies you might like:
Turist and the myth of heroism
Visages villages: the brilliance of the normal
The Van Waveren Tapes make you shiver

New Rembrandt in the Hermitage Amsterdam

It was an unexpected extra gift at a breakfast meeting of VNO-NCW entrepreneurs at the Hermitage Amsterdam: to see the new Rembrandt painting Portrait of a Young Gentleman exposed since a day in the museum. We were so happy that we could be part of this new joy! The new Rembrandt was discovered by Dutch art collector Jan Six on an auction in London where he bought it for 137.000 pounds only – as a 17th century specialist he knew rightaway that it was a real Rembrandt and he worked two years with several experts to prove it. He published his findings on May 16 as you can read in this NYT-article. The new Rembrandt is a spectacular finding that you can admire in the Hermitage Amsterdam until June 15.

Our meeting in the Hermitage proved us all about the benefits of the Art for Children program. Thousands of children in Amsterdam learn about art every year and some 140 talented kids follow a special program to develop their skills. All this is completely free of charge thanks to many generous donations. The approach is inclusive, children from all parts of the city participate.
   
I was impressed by the size and the quality of the program. Our meeting took place before the opening times of the museum and this is also the moment when children are free to visit 63 top pieces like the fantastic Dutch Masters, coming from the Hermitage St Petersburg and still to be seen in the Hermitage Amsterdam until May 27 (2018). They were watching, discussing, asking questions, making comments or just lying on the floor among top pieces to make their own drawings. I have not just fallen in love with the new Rembrandt but also with the Hermitage itself 🙂
Some specific paintings I like to mention here (it is impossible to describe 63 top pieces from the Dutch Golden Age):

 

Landscape with the prophet Elia
by Abraham Bloemaert (1583-1633)

 

 

 

Portrait of Cornelia Haringh
by Govert Flinck (1615-1660)

 

 

 

 

 

Birds in a parc 
by Melchior d’Hondecoeter (1636-1695)

 

 

 

 

Portrait of an Old Jew
by Rembrandt van Rijn (1606-1666)

 

 

 

 

Also in Amsterdam:
Anne Frank House
Amsterdam Heritage Days
Amsterdam Tower: a must-visit!

Visages villages: brilliance of the normal


In the film Visages Villages two outstanding artists, 88 year old filmmaker Agnès Varda and 33 year old photographer JR, show the brilliance of the normal in a way that has not been done before. In JR’s van that is equiped to produce on-the-spot photo posters they cross villages and a harbour in search of people to photograph – and spots to present them on. The effect of their method is outstanding from the point of view ‘art and creativity’ and most moving for the individuals that are touched by their initiative.

The woman ‘who was just a server in the restaurant’ becomes – through her poster on the wall of a house – the most photographed woman of the village; the wives of the tough men working in the harbour are drawn out of the shadow into the light, both vulnerable and strong; the only inhabitant left in mine workers houses, almost forgotten by the world, becomes a monument of resistance; and so on. What is absolutely unique about this road movie that could also be called a road documentary, is the normality  shown in its full brilliance. It shows that normality can be infinitely more interesting and great than the special.

While creating all this, the dynamics between Agnès Varda and JR in and outside JR’s van follow their own road, interesting in itself. These people that differ so much in age find common ground in ambition, personal traits and mutual respect. From a vivid wheelchair run through Musée du Louvre in Paris to sharing sadness and perspectives on life: it forms one breathtaking story for the spectators.
Visages Villages seems to be composed out of many different elements without too much connection. Yet this film shows you life like it is and life seated still sit in your cinema chair, long after the subtitles have gone; thoughtful, amazed, and happy.

Prix Festival de Cannes: L’œil d’or pour Meilleure Film Documentaire

Trailer Visages Villageshttps://www.youtube.com/watch?v=YlQ104-3XYs

Other reviews
* https://vaguevisages.com/2017/05/20/cannes-film-festival-review-agnes-varda-and-jrs-visages-villages/
* https://www.screendaily.com/reviews/faces-places-visages-villages-cannes-review/5118156.article
* https://www.theguardian.com/film/2017/may/19/visages-villages-review-agnes-varda-jr-documentary-cannes-2017

Blogs about movies you might be interested in:
Quand on a 17 ans
Loin des hommes
Kurtulus son durak

Kedi: movie about cats or humans?

kedi

The camera in the movie Kedi (Turkish for ‘cat’) follows many cats that walk in the streets of Istanbul/Turkey from the point of view these cats have of the city. This offers a great insight in their experiences. Overall in this movie, the camerawork is very special. Istanbul as a city and the inhabitants of Istanbul – especially the cat-loving inhabitants – are shown with warmth and beauty. Just the camerawork in itself makes the movie Kedi worth a visit.
But there is more to say. The core story shows us how cats conquer the people’s hearts. The cats choose who can love and feed them. And the people warmly respond to that wish. It is wonderful to see the different characters of the cats: from a clever thief to the psychopath of the neighbourhood, from the curious cat in the bag of organic tea at the market to the gentleman who never enters the place where he gets his food, but who simply scratches the window outside whenever he is hungry. The humans adapt to the cats; not the opposite. For cat lovers, watching Kedi is heaven!
And there is more to it. For those who love psychology and/or philosophy, Kedi has a lot to offer. People explain their relationships with the cats and come up with surprising remarks about what the cats mean for them: from finding money with the help of a cat to experiencing therapy by helping the cats. And what about these comments on the world:
– ‘cats absorb your redundant energy, just like earth does’
and:
– ‘cats know about God, dogs don’t. Dogs think that humans are God but cats know that humans are an instrument in the hand of God to feed them’.
Just two examples, there are many more.
One last thing I liked a lot and that made me think is a remark made about freedom. I have written about cats in Istanbul in 2012. The perspective that humans should not take cats inside to keep them there because in doing so, they will make cats forget how to be a cat, is new for me. This movie Kedi clearly shows what is meant with this perspective. Freedom is everything, even when it comes with disadvantages.
Maybe you don’t agree. Well, all I can say is: go see it yourself. There’s a lot more in Kedi then I can show here and you will not regret. Enjoy!

In Dutch cinemas from 24 August 2017
More info and a trailer at http://www.cinemadelicatessen.nl/film/kedi/

Other movies you may like:
Kurtulus son durak
Naziha’s spring (by Gülsah Dogan)

Travels with Herodotus

Travels with Herodotus by Ryszard Kapuscinski is an amazing book that was given to me as a second hand book by a friend already years ago. It ended up at a pile and stayed there for years. However since I travel a lot for my work in the Middle East these days, I am reading book by book through that pile while waiting at airports or flying in airplanes.
Travels with Herodotus is one of those books that I should have read earlier and that I couldn’t let go once I started reading. It is not a new book (published in Dutch in 2005 already) but who cares, nor is Herodotus who lived in the 5th century BC.
Kapuscinki proves that Herodotus has not lost any of his actuality in 2500 years for 2 main reasons:

1. He is the first known author to check and double check his stories, indicating for his readers how (im)probable the history he offers would be; that is tremendously interesting. His way of operating is amazing, checking stories in the 5th century BC cost him years but that didn’t stop him at all. He must have felt that he was not just writing for his contemporaries but for the entire humanity. So as readers in the 21st century we can follow pretty accurately the games of power of the ancient world.

2. Herodotus shows with facts the extreme cruelty of the rulers of his time – and of their advisers, family and the like. They make you think of some 20th century dictators; indeed not mankind has changed but the possibilities individuals get to apply their cruelty in daily reality. Herodotus describes the cities of Athens and Sparta as cities with a democracy where power was limited or should we say: diffuse, divided; no one was able to rule through fear and cruelty to the extent that it was found among Persians, Assyrians, Parths and many other people where the power was in the hands of one person or family. Somehow it is the system that allows humans to be cruel – or stops them. In the light of today’s debate about the value of democracy, these are intriguing thoughts.
The division of power leads to endless discussions, even on the battle field where the Greek leaders fight although the Persians are near. It is fun to read for those who have experience with democracy; nothing changed in the ‘way it is done’. And the surprise is that small Greek states without apparent unity win the war over well organized Persians who outnumber them and do not loose time in discussions about strategy. The book proves that it would have changed the course of history in Europe, had the Persians won the war. It is an encouragement to proceed on the way of checks and balances in the institution and execution of power!

Travels with Herodotus is not just about Herodotus, it is also about the author Ryszard Kapuscinski himself. He interwaves his personal story as travel journalist with Herodotus’ book Histories in an interesting and also meaningful way. I think Kapuscinski saw this book as his personal life story. On his first foreign trip that he undertook while he had always lived in closed communist Poland, Herodotus’ book accompanied him and did so on many other journeys that followed. It was not just a source of inspiration but also a method and a continuous challenge for reflection. Kapuscinski shares a lifetime outcome of that with his readers; this book has a depth that is rarely seen. It is a gift for humanity: buy it, in a second hand bookshop if no longer available, who cares.

Travels with Herodotus is a must-read for anybody who is interested in:
– (the development of) democracy versus dictatorship
– Asian and European ancient history
– travel journalism, both content/stories and methodology
– philosophy, politics, culture and anthropology.

Useful links:
https://www.theguardian.com/books/2007/jun/30/featuresreviews.guardianreview6
http://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/912/reizen-met-herodotos (in Dutch)

Other blogs about books you might want to read:
‘Why are people like this?’ Boualem Sansal
Simone Veil: une vie
Dead Aid in Malawi

 

Palmpasen in Jordanië – daar waar je invloed hebt…

genderdiversiteit jordanië

Genderdiversiteit in Jordanië: vorige week gaf ik op Palmpasen (zondag = een gewone werkdag aldaar) een training over genderdiversiteit aan een team van een groot Jordaans bedrijf. ‚Zaten daar ook mannen bij‘, wordt me nogal eens gevraagd over trainingen in de Arabische wereld. Het antwoord is ja, en vaak in meerderheid. En ze staan bijna allemaal positief tegenover gender diversiteit— Nederlandse discussies als ‚waarom moet dit eigenlijk en waarom heeft dit nu prioriteit‘ worden in landen als Jordanië overgeslagen. Je gaat er gewoon aan het werk en daarmee maak je sneller meters.

Tijdens de training kwam via social media het bericht over de aanslagen op Koptische christenen in Egypte binnen. De verslagenheid was groot. De deelnemers vergeleken het meteen met een grote aanslag in Bagdad, 94 doden, aan de vooravond van een islamitisch feest en interpreteerden dat terreur juist mikt op mensen die rustig bidden en in vrede hun godsdienst willen belijden. Vanuit Nederlandse ogen lijken Egypte en Bagdad misschien ver weg van Jordanië maar de Arabische wereld heeft een sterk eenheidsgevoel. Een dergelijke aanslag komt dus keihard binnen ook al vindt die vele honderden kilometers verderop in een ander land plaats.

Veiligheid is sowieso een issue, ook in Jordanië zelf. Zo was niet alleen de locatie waar de training plaats vond zwaar beveiligd maar ook de streek eromheen omdat IS op dat moment actief rekruteerde daar. Maar zoals gezegd, niemand vroeg waarom genderdiversiteit in Jordanië nu eigenlijk moest of prioriteit kreeg, integendeel. Er heerste een sfeer waarin elk individu doet wat hij kan, want: in deze context telt elke actie. De wereld kunnen we niet veranderen maar op de inclusiviteit van onze eigen organisatie hebben we wel grip, meenden de deelnemers. En zo is het. Ze waren hartstikke gemotiveerd voor betere genderdiversiteit in Jordanië. We hebben dan ook de rest van de dag hard doorgewerkt. Hou je van diversiteit & inclusie, laat je dan niet ontmoedigen en onderneem actie op de terreinen waarop je zelf invloed hebt.

Over eerdere ervaringen met diversiteitstrainingen in Arabische landen lees je hier:
https://grethevangeffen.nl/2017/02/23/diversiteit-marokko-en-tunesie/
https://grethevangeffen.nl/2016/07/26/training-diversiteit-in-jordanie/
https://grethevangeffen.nl/2016/06/18/diversiteit-in-jordanie/

Adam Tower: a must-visit!

Amsterdam tower

It is new and it is brilliant, the Adam Tower – a remake of the former Shell research labs in Amsterdam. I had a great time this week while giving a presentation about dealing with international business and culture in front of spectacular views over Amsterdam. Nevertheless my public was highly attentive, for a moment I doubted whether they would be with me at all but they did 🙂
If you look at the photo above and you see the 9 meter high windows in top of the building, that is where I stood – and here are some pictures of the views:

amsterdam tower  amsterdam toweramsterdam tower  amsterdam tower
The making of the Adam Tower is a story out of a wizard book: three Dutch guys who were succesfull in the international music scene decided to cooperate in this and won the battle for the tower in competition with 34 other interested parties. They turned it into a combination of music company offices, a hotel, different bars, restaurants and clubs with a 360° turning restaurant in top: a music tower!
On top they offer a platform for all inhabitants of Amsterdam and our tourists to watch the spectacular panorama and to take a seat in Europe’s highest swing: the Amsterdam lookout. Alas I had serious business to do when I was there so I definitely have to come back to experience that swing!
Our city is blessed with these creative entrepreneurs who make such major contributions to the quality of life in Amsterdam: well done, thank you guys!
Last but not least an photo-impression (made with my phone, lack of quality, in reality much better) of the elevator going up: the music experience starts already from there…
amsterdam tower elevator  amsterdam tower elevator
Adam Tower, a new experience not to be missed!

Other must-visits in or around Amsterdam:
Anne Frank House
Keukenhof: 7 million spring-flowering bulbs
Vlinderado

 

Training diversiteit in Jordanië: business as usual (2)

diversiteit in jordanië

Training diversiteit in Jordanië, onlangs gaf ik die voor de tweede keer, ditmaal bij een telecom bedrijf. Na de eerste training formuleerde ik een aantal hypotheses, zie de blog: Diversiteit in Jordanië (1) en die houden stand ook na deze nieuwe ervaring:

1. ‘de cultuur in Jordanië is conflictmijdend, mensen leren van jongsaf aan reacties in te schatten en confrontaties te vermijden en ontwikkelen daarom bijzondere antennes‘: ja ja en ja. Zoiets is heel aangenaam in de dagelijkse omgangsvormen, zeker weten dat het ook NL-ers zou verrijken en verblijden! Mits het natuurlijk van twee kanten komt. Ook bespaart het tijd, niet alles hoeft expliciet uitgesproken te worden bij een training diversiteit in Jordanië. Keerzijde is dat als iemand dan een keer iets uitspreekt, er een lang gesprek nodig is want de kwaliteit die in het NL poldermodel uitstekend ontwikkeld is – elkaar ergens halverwege tegemoet komen – is minder ontwikkeld.

2. ‘het zakenleven in Amman wordt niet, zoals te doen gebruikelijk in Nederland en Duitsland, geplaagd door schuldgevoel‘. Blijft overeind. Jordaniërs zijn praktisch, hoe werkt diversiteit & inclusie en hoe moet het werken of hoe willen we dat het werkt en wat gaan we daaraan doen. Zo’n houding is bevrijdend als je principiële en laten we wel wezen, soms oeverloze discussies gewend bent. Gewoon het gewenste resultaat bepalen en daarvoor gaan, heerlijk!

3. ‘de waardering voor objectieve kennis is groot, er is minder ‘mening’ en meer waardering voor bevindingen uit wetenschap‘, was mijn hypothese. Daaraan voeg ik nu toe: en aan ervaringen van elders, om daarvan te leren. En aan kennis over wat de wereldwijde transitie naar een nieuwe economie en governance van ons vraagt. Het lijkt wel of Nederland te maken heeft met de ‘wet van de remmende voorsprong: Nederland loopt voor en lijkt het dus beter te weten, is arroganter. Jordanië loopt evident niet voor en is zeer ambitieus om wel degelijk onderscheidend te zijn in het veld van diversity & inclusion. Heel interessant om mee te maken.

ammanDat Nederland of ‘het Westen’ iets kan leren van het Midden-Oosten staat voor mij inmiddels wel vast. De komende maanden onderzoek ik dit verder, al (samen)werkend in de praktijk, op weg naar vertaling voor westerse organisaties. En net als in de vorige blog, nodig ik graag  mensen met ervaring in die regio uit te reageren ter bevestiging, nuancering of ontkenning van mijn conclusies of aanvulling daarvan. Wordt vervolgd!

Lees ook: Diversiteit in Marokko en Tunesië
En: Seba culture & diversity workshops in Malawi

Archaeological Museum Amman: caring for 6500 year old child…

chalcolithic child

 

Today I was very moved when I saw the estimated 6500 year old remains of a buried child in the Archaeological Museum  Amman, at the Citadel. The museum shows many artefacts, neutrally placed on glass or wooden shelves. However, this child got special care: it was placed on a soft, warm cushion. Is there a better way for a museum to show that they care? is there a finer way for Jordanians to express their culture of respect?

Culture is not a matter of big flags and statues, although I admit they can be part of it. Culture is often recognized from little, tiny details in daily life, such as the care for a child that has died not just centuries but thousands and thousands of years ago. This museum shows that even after so much time, it is possible to surround a child with love. Wow Jordan… It really touched my heart!

archaeological museum ammanThe museum has some spectacular pieces that in Western museums would be presented with lots of pooha. However here in Amman they are shown in a very modest way. This is a pity because if you do not know, you might overlook the uniqueness of the findings. I spoke very enthusiasticly to a Jordanian woman about the museum and the artefacts I saw there and she thought deeply and said in surprise: ‘I was there but I must have missed that, I do not remember at all’.

So if you go pay a visit to the archaeological museum at the Citadel of Amman, do your homework beforehand and you will enjoy your visit tremendously because nowhere in the world you can find older statues than here: really! And while you’re there, don’t forget to pay your respects to the chalcolithic child that most probably had loving parents and is now taken care of by loving Jordanians.

The sign in front of the child says: ‘The burial of infants in jars was a common custom in Mesopotamia, Egypt and Palestine. The jar was generally placed under the living room floor, possibly to keep the child within the family circle‘. (Ghassul, Chalcolithic).
Chalcolithic means: 5500-3500 BC.

One other real old, real interesting museum: Archaeological Museum Gaziantep, Turkey
And this one, also in Gaziantep: Medusa Glass Museum
And this one, in the Netherlands: Archaeological Museum Haarlem