Beyond the Difference

beyond the differenceBeyond the Difference – the Importance of Inclusive Leadership is the title of my new book, published this week by Common Ground – USA. It is a great honor to have my book published for a worldwide audience and I hope it will inspire many readers!

Ideas and instruments deriving from the best practices in a variety of organisations now find their path to a world wide public. They show why inclusive leadership is essential and what scientific theories were developed. Globalisation and individualisation have considerably increased diversity at work. Organisations frequently face situations of (apparently) conflicting values. We urgently need leaders who understand how the dynamics of diversity impact daily business. We need leaders who are knowledgeable about these processes and who do not fear to address diversity issues that are not just easily solved. And there is enough to gain with these efforts!

A quote from Beyond the Difference (and yes, indeed, I quote my own words now, very funny): ‘Although we live in difficult times for diversity & inclusion, opportunities occur for organizations who think across silos and borders and who are strong in trade, customer relations and innovation. Inclusive leadership is of inestimable value for prosperity, both materially and immaterially’.

beyond the differenceAs I have been active in the field of culture, diversity and inclusion (through my company Seba), the book does not just offer some analytic observations but concrete methods and tools to implement the business case for diversity successfully along the three headlines of:
1. giving direction
2. role model behaviour
3. organising

If you compare my work to that of other experts in this field, you can see that I care less about what people think, about opinions and the like, and more about what people do, how they act. I notice that in most Western countries ‘having the right opinion about diversity’ often dominates the debate, while (Middle-)Eastern countries usually have a more pragmatic approach: they are looking for the most effective way to go forward. I find all those opinions about diversity often time-consuming with little effect on the business case. Therefore, consider Beyond the Difference as a working guide for leaders to make progress in a context of paradoxes, uncertainty and dilemmas.

Buy Beyond the difference at the publisher’s bookstore, or shops like Amazon.com.
For those who prefer to read in Dutch, buy Voorbij het Verschil

Blogs you may also like:
Perceptions of power
Investeer in jouw inclusief leiderschap!

 

 

 

Investeer in jouw inclusief leiderschap!

 

Inclusief leiderschap is hard nodig in deze tijd. Niet jouw intenties die ongetwijfeld goed zijn, gaan het verschil maken voor inclusiviteit maar je deskundigheid en je vaardigheden. Investeer daarin!

Een vreemd verschijnsel in de organisatiewereld van diversiteit en inclusie is de wijdverbreide aanname dat het wel goed komt als je maar van goede wil bent. Geen enkele organisatie zou zijn financiële huishouding overlaten aan de goede wil van medewerkers alleen – er zouden meteen zorgen opkomen over de juistheid, de volledigheid, de rechtmatigheid van de financiële acties. Ook voor de juridische afdeling, de ontwerpers of de onderwijzers wordt het volkomen normaal geacht, zelfs een harde beroepseis, dat deze medewerkers een opleiding en/of ervaring in hun vakgebied hebben, vaak in combinatie met bij- en nascholingen.
Helaas komt het bij diversiteit & inclusie regelmatig voor dat dergelijke eisen niet gesteld worden. Er zijn benoemingen van diversity managers puur gebaseerd op de betreffende medewerker’s interesse voor het onderwerp; echt, dat is geen uitzondering. Blijkbaar wordt zoiets niet ingeschat als een risico voor de organisatie, en de keerzijde van die gedachte is dan ook dat het goed inzetten van diversiteit & inclusie niet kritisch is voor het succes van de organisatie. Toch is dat wel zo…
Deze blog is te beperkt voor het noemen van allerlei voorbeelden die dat aantonen. Mijn boek Voorbij het Verschil geeft er wel veel. Je kunt dat boek kopen en wellicht spreekt het je zo aan dat je mee wvoorbij het verschil coverilt doen met de masterclass Inclusief Leiderschap die Seba regelmatig geeft. In deze masterclass lopen we de hoofdthema’s van inclusief leiderschap door en is er veel ruimte om – vertrouwelijk – de casuïstiek van de deelnemers te bespreken. Daarom is de groep niet groot; bij veel aanmeldingen wordt niet de groep uitgebreid maar een extra datum gepland zodat de persoonlijke aandacht maximaal blijft.
De ambitie is om van diversiteit & inclusie het vak te maken dat het daadwerkelijk is; daardoor neemt de effectiviteit van interventies aanzienlijk toe! Zo creëren we organisaties waarin medewerkers van alle soorten en maten kunnen en willen werken; organisaties die het effect sorteren waar onze maatschappij blij van wordt…

Andere blogs over dit thema:
Palmpasen in Jordanië – daar waar je invloed hebt…
Diversiteit in Marokko en Tunesië
Seba culture and diversity workshops in Malawi