Vragen

Elk mens heeft gewoon vragen op het werk of in het leven, maar in de politiek heten vragen ‘een instrument’. Door vragen kun je zaken in beweging brengen of je controlerende taak vervullen. Die vragen stel je aan het bestuur, in de provincie heet dat Gedeputeerde Staten: 6 Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Elke bestuurder behandelt eigen onderwerpen en degene wiens onderwerp het is, gaat je vragen beantwoorden.
Bij alle politieke vergaderingen stel ik vragen, net als veel andere Statenleden. Dat hoort er min of meer bij en daarover vertel ik in posts op twitter en facebook zodat breed bekend is wat ik inbreng.
Voorafgaand aan elke vergadering kan een Statenlid technische vragen stellen, dat zijn vragen over feiten of hoe dingen in elkaar zitten – zo ga je beter geïnformeerd de vergadering in en is er tijd en ruimte om op basis daarvan over politieke problemen te praten. Meestal is er ook een rondvraag aan het eind van de vergadering.
Meer formele instrumenten zijn ‘mondelinge vragen’ en ‘schriftelijke vragen’. Als een Statenlid die stelt, laat die daarmee zien dat een kwestie politiek erg belangrijk is en kan hij of zij dieper doorgraven door de manier hoe het Statenlid de vragen stelt. Op deze pagina kun je lezen welke schriftelijke vragen ik stel en wat de antwoorden zijn.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over De afwikkeling Tocardo en werkwijze PDENH (gesteld 6 september 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over De rol van de provincie Noord-Holland in SolaRoad B.V. (gesteld 8 juli 2021, beantwoord 3 september 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over Ongelijkvloers maken overweg Beverwijkerstraatweg in Castricum om spoorboekloos treinrijden mogelijk te maken (gesteld 9 april 2021, beantwoord 18 mei 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over Subsidies voor duurzaam veilige Weginrichting (gesteld 20 november 2020, beantwoord 19 januari 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over Provinciaal beleid vanwege het toenemend aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven komt (gesteld 13 augustus 2020, beantwoord 8 september 2020)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over De verkoop van Tocardo aan een
buitenlands bedrijf en het beleid en handelen van de provincie Noord-Holland i.c. PDENH in
deze
(gesteld 5 maart 2020, beantwoord 7 april 2020)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen (VVD) over De ontwikkeling van een visie op de haven door de gemeente Amsterdam in relatie tot de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken (gesteld 17 december 2019, beantwoord 14 januari 2020)