Vragen

Elk mens heeft gewoon vragen op het werk of in het leven, maar in de politiek heten vragen ‘een instrument’. Door vragen kun je zaken in beweging brengen of je controlerende taak vervullen. Die vragen stel je aan het bestuur, in de provincie heet dat Gedeputeerde Staten: 6 Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Elke bestuurder behandelt eigen onderwerpen en degene wiens onderwerp het is, gaat je vragen beantwoorden.
Bij alle politieke vergaderingen stel ik vragen, net als veel andere Statenleden. Dat hoort er min of meer bij en daarover vertel ik in posts op twitter en facebook zodat breed bekend is wat ik inbreng.
Voorafgaand aan elke vergadering kan een Statenlid technische vragen stellen, dat zijn vragen over feiten of hoe dingen in elkaar zitten – zo ga je beter geïnformeerd de vergadering in en is er tijd en ruimte om op basis daarvan over politieke problemen te praten. Meestal is er ook een rondvraag aan het eind van de vergadering.
Meer formele instrumenten zijn ‘mondelinge vragen’ en ‘schriftelijke vragen’. Als een Statenlid die stelt, laat die daarmee zien dat een kwestie politiek erg belangrijk is en kan hij of zij dieper doorgraven door de manier hoe het Statenlid de vragen stelt. Op deze pagina kun je lezen welke schriftelijke vragen ik stel en wat de antwoorden zijn.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Veiligheid en drugsbestrijding in de havens Noordzeekanaalgebied (gesteld 7 november 2022, beantwoord 1 november 2022)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Risico’s van zakendoen met Chinese bedrijven (gesteld 3 oktober 2022, beantwoord 1 november 2022)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Innovaties rond zoet en zout water (gesteld 25 augustus 2022, beantwoord 20 september 2022)

Vragen van mw. drs. G.H. van Geffen en mw. W. Koning-Hoeve (CDA) over Stapeling van vraagstukken voor havens NZKG-gebied (gesteld 9 juni 2022, beantwoord 14 juli 2022)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Beter beslissen over datacentra (gesteld 13 mei 2022, beantwoord 23 juni 2022)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Onderzoek naar brug Ilpendam (gesteld 4 mei 2022, beantwoord 16 juni 2022).

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Turbo-ei-rotonde bij WFO Zwaagdijk (gesteld 1 maart 2022, beantwoord 22 maart 2022). Bij deze vragen heb ik een video gemaakt.

Vragen van dhr. drs. G.H.J. Kohler (JA21) en mevrouw drs. G.h. van Geffen over Een onvolwaardig mandaat (gesteld 22 februari 2022, beantwoord 15 maart). Klik hier voor een toelichting.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Subsidies fietsveiligheid voor ouderen (gesteld 17 december 2021, beantwoord 1 februari 2022)
Over de antwoorden heb ik deze video gemaakt.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Instrumenten en systemen bij transparante en inclusieve organisatiecultuur (gesteld 15 oktober 2021, beantwoord 9 november 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over De afwikkeling Tocardo en werkwijze PDENH (gesteld 6 september 2021, beantwoord 5 oktober 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over De rol van de provincie Noord-Holland in SolaRoad B.V. (gesteld 8 juli 2021, beantwoord 3 september 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Ongelijkvloers maken overweg Beverwijkerstraatweg in Castricum om spoorboekloos treinrijden mogelijk te maken (gesteld 9 april 2021, beantwoord 18 mei 2021)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Subsidies voor duurzaam veilige Weginrichting (gesteld 20 november 2020, beantwoord 19 januari 2021). Bij deze vragen heb ik een video gemaakt.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over Provinciaal beleid vanwege het toenemend aantal 70-plussers dat op de fiets om het leven komt (gesteld 13 augustus 2020, beantwoord 8 september 2020). Bij deze vragen heb ik een video gemaakt.

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over De verkoop van Tocardo aan een
buitenlands bedrijf en het beleid en handelen van de provincie Noord-Holland i.c. PDENH in
deze
(gesteld 5 maart 2020, beantwoord 7 april 2020)

Vragen van mevrouw drs. G.H. van Geffen over De ontwikkeling van een visie op de haven door de gemeente Amsterdam in relatie tot de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken (gesteld 17 december 2019, beantwoord 14 januari 2020)